Meny
Velg seksjon Framside
Sandvikevegen 16, Postboks 23 5782 Kinsarvik
Telefon: 53 67 15 90 Faks: 53 67 15 91 Send e-post til oss
Redaktør: Dagny Opedal
På grunn av krav om digital arkivering skal søknadar leverast i Visma flyt skule

Elevane på 10. trinn fekk 14.05 vita kva fag dei kom opp i til skriftleg eksamen. Hjå oss skal elevane opp i engelsk. Under finn de litt informasjon som skal vera tilgjengeleg for elevar og føresette. 

Kinsarvik skule har revidert den sosialpedagogiske planen sin. 

De finn referat frå elevrådsmøta våre under seksjonen for elevråd i menyen; diverse dokument.