Meny
Velg klasse/område Forside
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Dager igjen til sommerferien::
19.06.2020 kl 12:00
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
God sommer!
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Regjeringen endrer på noe av smittevernsreglene. Disse reglene trår i kraft tirsdag 2. juni.

Ny veileder kommer på ettermiddagen fredag 29. mai og vil styre hvordan videre skole blir frem til sommerferien.

Eleven starter, tirsdag 2. juni, til samme tid som de tre foregående ukene og vil samme dag få beskjed om eventuelle endringer vedr. smittevern og skole.

Vi tolker signalene foreløpig dit hen at Kannik skole kan videreføre organiseringen slik vi har den ut skoleåret.

Regjeringen har bestemt at vi nå er på gult nivå og Kannik skole opprettholder da disse rådene allerede og elevene får undervisning og sosialt samvær på en best mulig måte.

Trykk på "Les mer" for å se trafikklysmodellen og de tre nivåene regjeringen har utarbeidet tiltak for.


Brev til foreldre og foresatte til skoleelever i Stavanger om læringsplattformen G Suite for Education

Til foreldre og foresatte til skoleelever i Stavanger, Torsdag 28. mai har Stavanger Aftenblad et oppslag om den Google-baserte læringsplattformen som vi bruker i Stavangerskolen. Datatilsynet mener det er problematisk at kontaktinformasjonen er tilgjengelig for elevene i kommunen. I den anledning ønsker vi å forklare hvordan læringsplattformen fungerer, og hva vi foretar oss etter Datatilsynets utspill. Brukes på mange norske skoler Alle elevene våre bruker læringsplattformen G Suite for Education. Dette er en velutprøvd og robust løsning som brukes av mer enn halvparten av landets skoleelever i dag. Vi opplever at denne har bidratt til å gi Stavangerskolen et betydelig digitalt løft.    Elevene har sine egne kontoer i G Suite, og må bruke sine unike brukernavn og passord for å få tilgang. Når elevene er logget inn, kan de kontakte lærere og andre elever via e-post, chat eller videosamtale. Det kan de gjøre ved å søke opp navnet på den personen de ønsker å kommunisere med i kontaktlistene (unntaket er elever med hemmelig adresse) - ikke ulikt måten mange voksne bruker verktøyet Outlook på jobb. En av fordelene med å bruke kontaktlistene på denne måten, er at det reduserer sjansene for at e-poster sendes til feil mottakere, som naturligvis er en risiko i seg selv. Grundige sikkerhetsmessige vurderinger I forkant av innføringen av G Suite for Education foretok vi grundige sikkerhetsmessige vurderinger av læringsplattformen. Det gjorde vi i sammen med kommunens ressurspersoner innen IT, jus og personvern. Et av kravene til læringsplattformen var at færrest mulig personopplysninger skulle være tilgengelige.

Utgangspunktet vårt var Datatilsynets egne krav og definisjoner: Tilgangen til fornavn, etternavn og e-postadresse regnes ikke som personsensitivt innhold. Dette har ikke endret seg siden da. Til sammenligning regnes klasselister som offentlige, og der finnes det strengt tatt mer informasjon enn det som er tilgjengelig i læringsplattformen. Ny gjennomgang av løsningen I lys av Datatilsynets utspill vil vi foreta nye juridiske vurderinger av løsningen, , og vil gå gjennom alle sider ved løsningen på nytt. Inntil videre har vi derfor slått av tilgangen til kontaktlistene. Dette vil legge store begrensninger på funksjonaliteten, men vi mener dette er det mest ryddige å gjøre frem til saken er belyst.  

Trygg skole For oss er det aller viktigste at barna i Stavangerskolen alltid skal være trygge – også digitalt.


Regjeringen kom i går med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet. Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.  

Fredag ettermiddag kommer det en ny smittevernveileder for barnehager og skoler som tar utgangspunkt i det nye systemet.  Smittevern i Stavanger vil på bakgrunn av føringene i trafikklysmodellen vurdere hvilket nivå som skal gjelde for Stavanger. 

Skolene vil i løpet av kort tid gi nærmere informasjon om praktiske endringer som følge av det nye systemet.  


Kommunen og politiet opplever for tiden problematiske ansamlinger av ungdom på kveldstid i helgene ved Vaulen badeplass og Pumpehuset. Vi vil derfor minne foreldre på noen gode råd:

1. Gjør avtaler med ungdommene deres på hvor de skal og hvem de skal være sammen med i kveld.

2. Ta en tur ut og oppsøk stedene der ungdommene er – synlige og tilstedeværende foreldre har stor effekt.

3. Sørg for at ungdommene deres kommer seg trygt hjem.


"Skoleskole" går strålende og vi vil berømme elevene for tålmodighet og god innsats når det kommer til de tre hovedfokus innen smittevern:

- Avstand

- Håndhygiene

- Opphold kun sammen med klassen inne og ute.


Takk for en flott skolestart!

Alle har greid skolestarten på en god måte og vi håper dette fortsetter. Det er utfordrende med avstand, håndvask og å kun være med klassen, men vi må og skal klare dette.

God helg og god 17. mai på en helt spesiell måte i år.

Velkommen igjen tre dager i neste uke.

Trykk på "Les mer" for bilder fra oppstarten.


Vi ønsket alle elever velkommen tilbake til skolen i uke 20. 

Smitteverntiltak ble prioritert høyt og vi skal gjøre det vi kan for å oppfylle disse videre.

10. trinn startet mandag og har fått plan for alle dager fremover fremover.

9. trinn  startet onsdag kl. 08.15/08.30 og har fått plan for alle dager fremover.

8. trinn startet torsdag kl. 08.15/08.30 og har fått plan for alle dager fremover.

Ingen må gå inn i skolebygningen om morgenen. Eleven skal møte på oppmøtested tettest mulig på skolestart. De blir her hentet av lærer. Klassene vil ha egne timeplaner som er noe begrenset vedrørende tid på skolen. Det vil og bli ulikt start- og sluttidspunkt for klassene. Det vil også fremover bli en kombinasjon av skolearbeid hjemmefra og tid på skolen for elevene. Selv om vi ønsker at alle elever skal få mest mulig tid på skolen, må vi ta høyde for begrenset plass til alle elevene og ivaretakelse av smittevernregler. Klassene kommer ikke til å bli delt. Dette er innenfor gjeldende regelverk og veileder som gjelder for smittevern. Alle klasser vil bli ivaretatt slik at den anbefalte avstanden mellom elevene blir opprettholdt og eleven/klassene vil bruke egne inn- og utganger avhengig av hvor klasserommet er plassert. Kontaktlærer vil informere klassene om dette. Klassen bruker kun sitt klasserommet den tiden de er på skolen, og skal ikke gå mellom klasserom. Skolens personale vil gjennomføre kurs i smittevern. Det er videre montert opp Antibac dispensere sentrale steder i bygget, det vil også være egen Antibac i de rommene som benyttes. Alle elever vil bli lært opp i god håndhygiene. Det er styrket renhold på skolen. Egne rutiner for vasking og daglig rengjøring av flater,dørhåndtak, toaletter etc. er utarbeidet og utføres av renholdere eller brukere på skolen. Elever og voksne med forkjølelsessymptomer skal ikke komme på skolen. Elever som utvikler symptomer mens de er på skolen sendes hjem. 


Elever som tenker på å ta fag på videregående skole mens de går på Kannik, vil få mulighet til dette også neste år.

Kannik skal ha møte med St Olav den 13.05 og etter møtet vil vi kunne gi dere mer detaljert  informasjon om saken.


Foreløpig info om skoleretur.

Vi vil i løpet av de neste dagene lage en struktur og et opplegg for en trygg og god skolestart for elevene på Kannik skole.

Smitteverntiltak må ennå prioriteres høyt og vi skal gjøre det vi kan for å oppfylle disse. Slik det ser ut nå vil 10. trinn få starte på mandag. De vil få en ny timeplan som er noe begrenset vedr tid på skolen. Vi vil fortsette med hjemmeskole for 8. og 9. trinn noen dager, men alle skal få komme på skolen i løpet av uken. 

Videre kan det bli aktuelt med en kombinasjon av hjemmeskole og tid på skolen for elevene. Vi ønsker mest mulig tid på skolen for elevene, men pga begrenset plass til alle nesten 600 elever må vi oppfylle både smittevernsregler og opplæringstilbud. 

Mer info kommer.

Dette skal vi få til.

Nå blir skolen og skolegården igjen fylt med våre fantastiske elever. VI GLEDER OSS!


Håper alt går bra hjemme hos elevene våre.

Barnehager har åpnet og de første skolene åpner på mandag. Foreløpig vet vi ikke når ungdomstrinnet eventuelt skal tilbake til skolen. Det er nasjonale myndigheter som beslutter dette. 

Vi ser at samfunnet åpnes gradvis for ulike aktiviteter, noe som kan bety at også Kannik skole vil åpne etterhvert. Når barneskolene har åpnet 27. april og vi ser hvilke erfaringer vi får her vil det kanskje bli aktuelt å åpne ungdomsskoler. Veilederen for skoler som kom ut på mandag denne uken gir retningslinjer på hvilke forholdsregler og hvilke rutiner også ungdomsskolene skal ha klart ved en eventuell åpning.

Dette er blant annet: Føler elever/ansatte seg syk eller har symptomer på smitte blir man hjemme og kontakter lege. Maks 20 elever pr. gruppe/klasse, redusert kontakthyppighet (1 meter avstand, kun samlinger på max 5 personer), elever og ansatte får et begrenset område for opphold gjennom dagen (klasserom/eget lufteområde), ulik tidsplan for undervisning/friminutt (lufting), rutiner for håndvask/spriting (Før man drar hjemmefra, når man kommer hjem, når man kommer til skolen, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter man kommer inn fra uteaktivitet og hvis man har synlig skitne hender). Høyt fokus på renhold på skolen (hyppig vask, desinfisering og spriting). Håndhilsning og klemming bør unngås. Elevene skal ikke dele mat og drikke. Elevene bør sitte på hver sin pult, eller på fast plass med avstand (en meters avstand). Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, chromebook og lignende. Dusjing etter kroppsøving anbefales utsatt til elevene har kommet hjem. Utegym anbefales. Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever som for eksempel enkelte lagidretter, pardans, eller lignende. Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever. (Dette er kort utvalg fra retningslinjene).

Dette skal vi få til, men det blir krevende og utfordrende for skole og elever.

Det vil ikke bli gjennomført "hjemmeskole" hvis skolen åpner.

Til slutt minner vi om at det ennå er anbefalt å være hjemme mest mulig, holde avstand 1 meter ute, ingen samlinger o.l. med flere enn 5 personer og får man symptomer på smitte; kontakt lege.

Translate page? Use menu on the right and select your language.


Vi forbereder og planlegger nå for tilbakekomst for elever.

Det ser ut til at 10. trinn skal tilbake på mandag. Dette vil regjeringen informere oss alle om i slutten av denne uken.

Vi ber elever på 10. trinn forberede seg på tilbakekomst.

Elevene vil være i grupper som ikke skal blandes eller møtes. Gruppene vil høyst sannsynlig være eksisterende klasser. Vi har spredd gruppene på alle bygg og undervisning, lufting/pauser og friminutt vil alltid være i disse definerte gruppene ute og inne. Vi vil starte med fire timer pr dag og i tillegg gi eleven hjemmearbeid. Mye vil fortsatt være digitalt og mye være tradisjonell undervisning på skolen i klasserom

Mer info kommer.

Vi gleder oss til å se dere igjen!!!