Meny
Velg klasse/område Klasse 10 f
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi på Kannik skole ønsker alle elever og foresatte en riktig god påske etter tre uker med hjemmeskole. Alle sammen er glade og stolte over det vi har fått til i perioden i denne alvorlige og uvante situasjonen.

Vi har laget film med ønske om en god påske til dere alle: Trykk her for å se filmen.

Våre beste hilsener går til dere alle og vi håper ferien blir god hjemme.

PS: På Classroom finner dere en samling av alle rådene elevene har gitt hverandre på aktiviteter som kan gjøres hjemme alene eller sammen med få.

Lykke til og nyt påsken!


Kjære elever og foreldre   

Vi er alle i en helt spesiell situasjon. På grunn av Covid-19 viruset har hverdagen vår endret seg drastisk. Skolen har vært stengt i tre uker. Hjemmeundervisning og digitale klasserom har erstattet den skolehverdagen vi kjenner best, klasserom fullt med flotte barn og unge. Denne påsken blir annerledes. Vi må unngå smitte av viruset, og kan derfor ikke bevege oss hvor vi vil. Vi kan heller ikke være sammen på den måten vi er vant til. Det krever mye av oss. Alle lever vi ulike liv og bor forskjellig. For noen kan denne perioden være vanskelig, noe som preger hverdagen og stemningen hjemme.  

Er du bekymret, redd eller ensom og trenger noen å snakke med?  

Under «Les mer» finner du ulike hjelpere det er mulig å kontakte.

Vi bryr oss - stavangerskolen

Translate page? Use menu on the right and select your language.


I hjemmeskoleperioden ønsker Kannik skole å se alle elever. Vi strekker oss langt for å bruke de verktøy vi har til rådighet for å samtale, undervise og følge opp våre elever. Vi bruker blant annet Classroom, mail, Loom, facetime og Meet. Hvordan læreren bruker disse verktøy varierer, men det skal være kontakt mellom lærer og elev gjennom dagene. Vi sjekker at de er pålogget fra morgenen og holder øye med og gir tilbakemelding på arbeidet de gjør og samtaler med dem om skole, fritid og annet som eleven lurer på. Vi har en undersøkelse med spørsmål til eleven om hvordan de har det og hva som eventuelt kan endres ved hjemmeskolen. I tillegg ber vi dem legge igjen sitt eget nummer hvis de har behov for å snakke med noen (f.eks. lærer og miljøterapeut).

Hvis foreldre eller elever ønsker kontakt eller trenger hjelp til noe har vi lagt ut en sak med flere telefonnummer til ulike personer på skolen og andre støttespillere for ungdom og foreldre. Trykk her for å komme til denne saken.

Ta gjerne kontakt.

Lykke til videre!

Translate page? Use menu on the right and select your language.


Vi ønsker at alle våre elever på Kannik skole skal føle seg trygge i denne situasjonen vi nå er opp i.

Det er flere trygge voksne som elevene våre kan henvende seg til hvis de er usikre, har spørsmål eller vil ha noen å snakke med. Alle elevene er i kontakt med sine lærere gjennom Classroom og her er lærerne tilgjengelige på mail/meldinger.

Videre er følgende tilgjengelige på mail/tlf/meldinger:

Rektor Finn Lea – 99 26 80 74 finn.lea@stavanger.kommune.no

Helsesykepleier Elin M S Jårvik – 51508304 elin.marie.skaland.jarvik@stavanger.kommune.no

Trykk på «Les mer» for flere nummer og kontaktmuligheter.

Translate page? Use menu on the right and select your language.


Så lenge skolen er stengt er all aktivitet og undervisning skolen avlyst og/eller utsatt, herunder utviklingssamtaler, foreldremøter, overføringsmøter for nye elever og møter med andre samarbeidspartnere.

Lærere og personell på Kannik skole er i gang med å utarbeide hjemmeskole med oppgaver og aktiviteter i alle fag for elevene på Kannik skole.

På mandag vil alle elever og klasser få en ukeplan i Classroom. Ukeplanen inneholder fem økter pr dag fra kl. 08.30 til kl. 13.30. Fag og aktiviteter vil være varierte. Alt blir publisert på Classroom. Noe vil være felles på trinn og noe vil være variert for klassene. Eleven skal jobbe med oppgavene/aktivitetene i tidsrom som er satt opp. Dette for å gi eleven aktiviteter gjennom hele hjemmeskoledagen og for å tilfredsstille kravene om at opplæringstilbudet vårt skal aktivisere elevene gjennom hele hjemmeskoledagen. Dette betyr at elever ikke har mulighet for å bli ferdig med hele ukeplanen/alle aktiviteter på mandag for så å ha "fri" resten av uken. Oppdrag publiseres dag for dag i Classroom. Det er viktig at elevene er aktivisert gjennom hele hjemmeskoledagen da det er store begrensninger i samfunnet for hva som kan gjøres utenfor hjemmene.

Det vil ikke bli vurderinger med karakter i perioden. Elevene vil bli veiledet og hjulpet digitalt underveis i perioden og de fleste lærere er på jobb (digitalt) og hjelper, svarer og formidler læring i perioden situasjonen opprettholdes.

Skolens ledelse er på jobb og kan kontaktes i perioden.

Vi ønsker alle lykke til og håper ingen blir smittet og at disse drastiske tiltak bekjemper smitten.

Alle elever skal og må forholde seg til de retningslinjer, krav og anbefalinger som myndighetene fortløpende gir vedr ferdsel og opptreden i samfunnet.

Les mer om dette på følgende sider:

Folkehelseinstituttet

Stavanger kommune


Som meldt er Kannik skole stengt inntil videre.

Skolen vil organisere "hjemmeskole" fra og med mandag. Informasjon om hvordan dette skal gjøres blir sendt ut i løpet av fredag 13. mars. Følg med på skolens hjemmeside.

Vi forventer at alle elever har tatt meg seg bøker og Chromebook hjem i dag, eventuelt har dette liggende hjemme fra i morgen.

Elever som ikke har fått med seg skoleutstyr i dag, kan hente dette i morgen fredag 13. mars. De som ønsker å hente skolesaker må møte i skolegården kl. 10.00, enten ved å komme selv eller sende andre. Oppmøte skolegården. her må alle stå i god avstand å fra hverandre og vente til en ansatt kontakter dem og sørger for at de får med seg det de trenger av skolesaker som ligger igjen på skolen.

Viser det seg at elever mangler skolesaker som ligger igjen på skolen i perioden fremover kan de ta kontakt på skolens mail for avtale om henting: kannik.skole@stavanger.kommune.no 

Vi er i en svært krevende og alvorlig situasjon sammen med resten av Norges befolkning. Elevene skal i tillegg til å hjemmeskole også forholde seg til instrukser og anbefalinger fra myndighetene. Vi ber alle foresatte hjelpe sine barn å forstå hva dette innebærer og hvordan opptre i samfunnet fremover. Se saker under om hygiene, samkvem med andre og info om hva Koronaviruset er og hvilken trussel det utgjør.

Informasjon om stenging og hjemmeskole kommer fortløpende. Det vil være personell på skolen fremover.

Mer info kommer i løpet av fredag 13. mars.

Lykke til alle sammen.


Vi har i dag 12.03.20 kl. 10.30 aktivert et varslingssystem til foreldre via SMS. Meldingen er sendt til deg for å teste vårt varslingssystem.

Skulle du ikke ha mottatt en slik varsling ber vi deg sende oss mail på: kannik.skole@stavanger.kommune.no med ditt tlf.nummer slik at vi får lagt det inn for fremtiden.

Vi anbefaler samtidig alle foreldre om å abonnere på våre hjemmesider.  


Alle elever kommer opp i et skriftlig fag*

■Alle fagene trekkes 15.05.20 (elever får vite hvilket fag de kommer opp i)

■Matematikk 19.05.20

■Norsk** 26.05.20 og 27.05.20

■Engelsk 20.05.20

*Elever med IOP/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

** Elever med rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål skriver bokmål begge dager.

■ ■Alle eksamener varer i 5 timer ■Norsk (Forberedelsesdag 25.05.20, med materiell) ■Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon (nett, mobil, digital klokke m.m.) ■Oppgaver: Refleksjon og langsvar ■To eksamensdager - Bokmål og sidemål ■Engelsk (Forberedelsesdag 19.05.20, med materiell) ■Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon (nett, mobil, digital klokke m.m.) ■Ulike oppgaver (Spm. til tekster og eng. tekstskriving) ■Matematikk (Forberedelsesdag 18.05.20, uten materiell) ■Delprøve 1 ■Tillatte hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive) ■Delprøve 2 ■Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon (nett, mobil, digital klokke m.m.)

Eksamen (Lokalt gitt eksamen -LGE) 5. eller 12. juni

■Alle elever kommer opp i et muntlig fag*

■Norsk ■Matematikk ■Engelsk ■Naturfag ■Samfunnsfag ■Krle ■Fremmedspråk/fordypning (no/eng)

* Elever med iop/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

■Eksamensform ■Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamensdagen. ■Elevene får tema/problemstilling 24 timer før eksamensdagen. ■Selve eksamen varer i 30 minutter. Eleven kan bruke max 1/3 på presentasjon av tema. Utspørring og eksaminasjon av faglærer i ca 2/3. ■Det brukes eksterne sensorer (Lærere fra andre Stavangerskoler).


Håndvask er en av de viktigste hygienerådene i disse dager, sammen med papirlommetørkle og albuekroken.

Trykk på "Les mer" for mer info.


Trykk her: Korona

for å komme til en nyttig film på 3 minutt, for barn og unge (og voksne), om Koronaviruset.

Se ellers sak under fra Helsesjefen.

Info in English:

FHI

 SK 


Vil du se mer på presentasjonene fra foreldremøte på 10. trinn 29.01.20.

Trykk på "Les mer".