Meny
Velg klasse/område Forside
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Dager igjen til sommerferien:
18.06.2021 kl 12:00
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
God sommer!
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Vi ønsker at alle våre elever på Kannik skole skal føle seg trygge i denne situasjonen vi nå er opp i.

Det er flere trygge voksne som elevene våre kan henvende seg til hvis de er usikre, har spørsmål eller vil ha noen å snakke med. Alle elevene er i kontakt med sine lærere gjennom Classroom og her er lærerne tilgjengelige på mail/meldinger.

Videre er følgende tilgjengelige på mail/tlf/meldinger:

Rektor Finn Lea – 99 26 80 74 finn.lea@stavanger.kommune.no

Helsesykepleier Elin M S Jårvik – 51508304 elin.marie.skaland.jarvik@stavanger.kommune.no

Trykk på «Les mer» for flere nummer og kontaktmuligheter.

Translate page? Use menu on the right and select your language.


Våre rutiner endres noe onsdag 20. januar når skolene går over på gult nivå.

Fremmedspråkundervisning blir i språk-klasserom. Her må elever i samme klasse ha 1 meters avstand og elever fra ulike klasser må ha 2 meters avstand, fra nese til nese. Det er viktig at elever respekterer dette slik at vi kan opprettholde denne viktige undervisningen i språkklasser. Det har vært svært sårbart med digital undervisning i dette faget i så lang tid.

Videre blir det nå kunst og håndverk i kunstavdelingen, mat og helse på kjøkkenene våre og kroppsøving kan bruke garderober og gymsal/svømmebasseng. Valgfag vil være variert. Digital skole hjemme, undervisning på skolen med lærer og uteundervisning med lærer.

Videre vil det meste være som før. Klasser er kohorter og skal ikke blandes foruten som over, elevene har friminutt/pauser med egen lærer, avstandskrav må overholdes, spriting og vasking etter smittevernregler opprettholdes, elevene stiller opp på sine oppstillingsplasser når de kommer om morgenen og all transport innad på skolen foretas i samlet klasse sammen med lærer.

Vi minner om at alle elever som har symptomer på Koronasmitte, er smittet, er nærkontakt og i karantene ikke skal komme på skolen. Ta kontakt med helse for å få klarering til å gå på skolen etter negativ test og/eller endt karantene tid. Her kan du lese om rutinene i Stavanger kommune og fra Folkehelseinstituttet. 

Stavanger kommune sine koronasider.

Info om smitte fra FHI


Alle elever fikk tilgang til sine terminkarakterer 12.01.20.

De publiseres kun digitalt og elever og foresatte finner dem ved pålogging IST.

Trykk på "IST Grunnskole" ikon/bilde til høyre på siden og logg deg inn med FEIDE (elever) og ID-porten (foresatte).Vi minner om at alle elever som har symptomer på Koronasmitte, er smittet, er nærkontakt og i karantene ikke skal komme på skolen. Ta kontakt med helse for å få klarering til å gå på skolen etter negativ test og/eller endt karantene tid.

Her kan du lese om rutinene i Stavanger kommune og fra Folkehelseinstituttet. 

Stavanger kommune sine koronasider.

Info om smitte fra FHI


Vårt årlige skoleball er dessverre avlyst og utsatt inntil videre.

Pga Covid-19 vil det ikke være mulig å arrangere dette i januar som vanlig. Vi vil se på utviklingen fremover om det kanskje åpner seg en mulighet for et ball senere i vår, men dessverre ser dette ikke så lyst ut.

Vi beklager dette på det sterkeste!

Hilsen FAU og skolen.


Kannik skole gjør mye for å unngå smitte og vi vil ha symptomfrie elever på skolen. Husk at våre elever på ungdomsskolen har samme regler ifht avstand og annet som voksne. Det er kun barnehage- og barneskolebarn som har unntak.

Regjeringen har som alle vet nylig vedtatt regler for avstand, arrangementer og annet som skal gjelde videre. Det har vært litt forvirring rundt dette. Vi viser til at ungdomsskoleelever er likeverdige med elever på videregående og voksne. Se her hva Helseministeren sier:

"Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. Helseministeren sier nå gjentatte ganger at ungdomsskole og videregående skal ha samme krav til avstandsregler som voksne."

Trykk på "Les mer" for å se "Nasjonale tiltak" som gjelder nå.


Kannik har også denne uken en ny ordning for å påse at vi holder avstand og ikke blander kohorter. Alle klasser har til enhver tid lærer med seg, enten det er undervisning, lunsj eller luftepauser. Dette sikrer at elevene ikke blander seg mellom klassene. En krevende øvelse om vi håper ikke skal vare for lenge.

Mandag 16. november starter bygging av Park Kannik (skolegården vår). Det vil da bli nye oppstillingsplasser for elevene fra tirsdag 17. november. (NB: Dette gjelder alle klasser foruten 10g og 10h). Dette vil elevene få god orientering om på mandag.

Vedlagt ligger oversiktsbilde over bygningsområde for første del av oppgradering av skolegård. Hele plassen vil blir stengt/avgrenset. Skolen har laget alternative opplegg for friminuttene til elevene. Alle HMS-regler og sikring av plass er gjort etter regelverk i samarbeid med alle involverte. Arbeidet vil ta noen måneder, men skolen vil hele tiden ha steder som eleven kan være på etter hvor på eiendommen arbeidet pågår. Vi vil informere og legge ut bilder etter hvert som viser status og prosess.


På bakgrunn av ukens hendelser og hva myndighetene har gjort og sagt velger Kannik skole nok en gang å stramme inn på smittevernstiltakene.

Nye rutiner starter fra og med mandag 9. november som vi ser for oss vil vare fremover til vi ser hvordan smittesituasjonen utvikler seg på Kannik skole, i Stavanger, i Norge og i verden.

- Om morgenen stiller alle elever opp på sitt punkt som før.

- Det er svært viktig at vi nå husker:  Sprit deg, vask deg og hold avstand 

Valgfag er “hjemmeskole” for alle trinn. Lærerne lager opplegg som eleven kan gjøre hjemme alene. Opplegg legges på Classroom.

SNO, spes.ped. og annen undervisning i små grupper går som før. Smittevernrutiner følges (sprit og avstand).

Fremmedspråktimene er digitale for hele skolen på skolen. Fremmedspråklærere lager “stille” opplegg til elevene som de jobber med fra sitt eget klasserom. Google chat/Hangout brukes til kommunikasjon med elevene.

Elever følges til kunst og håndverk/musikk/mat og helse/kroppsøving (1. time hentes eleven ute). De skal følges til rommet de skal være på (kunst og håndverk/musikk/mat og helse/kroppsøving). I friminutt skal de følges til sitt klasserom når de er ferdige med timen i kunst og håndverk/musikk/mat og helse/kroppsøving. Friminutt foregår i egne klasserom (og ute for de som må ut for å få luft).

Vi ønsker å holde klassen (kohortene) mest mulig samlet og ønsker at eleven er inne i klasserommet sitt i friminuttene. Det er lov å bruke Chromebook inne i friminuttene. Elever som likevel ønsker å lufte seg kan gå til sitt oppstillingspunkt i skolegården. Elever går inn og ut på egenhånd. Vi har vakter i korridorer og ute.

Kantine, basketballbane og ballbinge er stengt. 

10. trinn får dessverre ikke gå på butikken i denne perioden.

Husk vannflaske og matpakke.


Alle som har testet seg i forbindelse med oppstått smitte har fått negativt resultat. Dette gleder oss.

I denne forbindelse er alle elever som ikke går i klassen til smittet elev (8c) eller som er nærkontakt gitt klarsignal til å komme på skolen. Alle i 8c og nærkontakter skal være hjemme til og med fredag denne uken.

Vi har fått beskjed fra smittevernoverlegen i Stavanger om at "de som er i karantene skal retestes ved symptomer i karantene tiden. Det kan være litt tidlig å konkludere med at de ikke er smittet, men karantenetiden tar høyde for dette og rådet om at de skal teste seg ved symptomer trygger oss for dette. Skulle de bli asymptomatiske, men smittet dekker karantenetiden mest sannsynlig den smitteførende perioden. De som har hjemmeskole, men ikke er i karantene skal testes hvis de får symptomer, men ellers ikke."

Det er viktig at skole og hjem forholder seg til disse retningslinjene.

Har foresatte helserelaterte spørsmål ber vi om at dere henvender dere til helsepersonell som f.eks. fastlege, koronatelefonen eller legevakt (se nummer øverst på siden).